Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2020 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсній основі суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ «Дружківське рудоуправління» за 2020 рік.

Основне завдання по обов’язковому аудиту фінансової звітності:

– завдання з надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  від 21 грудня 2017 року N 2258-VIII та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності.

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі в конкурсі повинен відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність”.

Фінансова звітність та інша публічна інформація ПРАТ «Дружківське рудоуправління» доступна на сайті https://rudo.net.ua/.

Додаткова інформація про діяльність ПРАТ «Дружківське рудоуправління» може надаватися в разі потреби відповідно до запиту учасника конкурсу.

З метою детального ознайомлення з процесом і умовами проведення конкурсу Ви можете використовувати ці посилання:

– Конкурсна документація

– Порядок проведення конкурсу з відбору суб`єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов`язкового аудиту  фінансової звітності ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

Прокрутити вгору